top of page

"Gaudeamus" na uniwersytecie seniorów

     26 kwietnia był ważnym dniem dla blisko stu mieszkańców Pyskowic, którzy w auli tutejszego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej odebrali indeksy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pyskowicki UTW jest drugim powołanym- po knurowskim- w powiecie gliwickim.

     UTW powstał z inicjatywy Anny Smyl, radnej powiatu oraz Ilony Surman, dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach, przy wsparciu władz miasta, powiatu, Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodka Szkoleniowego Elpax z Bytomia. Swoim patronatem objęła do Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna w Brzegu. Prezesem zarządu jest Ilona Paszek, emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły.

     Uroczysta inauguracja odbyła się w obecności przedstawicieli władz miasta i powiatu gliwickiego. Urząd powiatowy reprezentowała wicestarosta Ewa Jurczyga, jednocześnie kierownik UTW w Knurowie. Nie zabrakło hymnu "Gaudeamus igitur", było też pasowanie na studenta- symbolicznego mianowania dokonała wielkim ołówkiem prezes Paszek.

     Wydarzeniu towarzyszył wykład dr Aleksandry Aszkiełowicz z WSEH w Brzegu na temat roli UTW w procesie starzenia.- Starość jest naturalnym okresem życia człowieka. Stawia ona przed nami rozmaite wyzwania i trudności, podobnie zresztą jak wcześniejsze okresy życia. Ludzie starsi mają jeszcze wiele ról do odegrania- stają się dziadkami, seniorami rodu i muszą być przygotowani na nowe formy aktywności. Jedną z nich jest właśnie UTW. Gratuluję państwu energii i pozytywnego nastawienia do życia- mówiła dr Aszkiełowicz.

     Pierwszy w Polsce uniwersytet dla seniorów powołała w Warszawie prof. Halina Szwarc (1975 r.), trzy lata po tym, jak we francuskiej Tuluzie powstał pierwszy na świecie UTW.

     Pyskowicki uniwersytet zapowiada wiele atrakcji. Będą kursy m.in. z języka angielskiego czy informatyki, zajęcia z gimnastyki. Szykują się interesujące wykłady i wycieczki integracyjne.

(pik)  Nowiny Gliwickie Nr 18 (3080) 2017 r.

Początki UTW sięgają roku 1972, kiedy to Pierre Vellas, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Tuluzie, zapoczątkował ruch otwarcia uczelni wyższych dla ludzi starszych, również emerytów.

Idee permanentnego kształcenia się seniorów, a tym samym ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, wykorzystania potencjału naukowego uczelni wyższych na rzecz badań gerontologicznych w interesie ludzi starszych

oraz wymiany kulturalnej między generacjami oraz prewencji geriatrycznej- głoszone przez prof. Pierr’a Vellas- narodziły się w wyniku zmiany struktury populacji i procesu gwałtownego starzenia się ludzkości.

W 1973 r. powstał we Francji pierwszy UTW, inicjując lawinowo rozwijający się ruch edukacji z udziałem i na rzecz osób

w wieku senioralnym. W kolejnych latach UTW zaczęły powstawać również w innych krajach europejskich.

Polska była trzecim krajem, po Francji i Belgii, w którym rozwinął się ruch UTW. Pierwsza uczelnia dla ludzi w tzw. trzecim wieku powstała bowiem w 1975 r. w Warszawie w wyniku współpracy profesor Haliny Szwarc z profesorem Pierre’m Vellas. Cele owego pierwszego UTW to:

  • Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego

  • Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy

  • Opracowanie metod edukacji i wdrożenia profilaktyki gerontologicznej

  • Prowadzenie obserwacji i badań naukowych.

Intensywny rozwój UTW przypadł na lata 1975- 1979. Powstały wówczas UTW we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Poznaniu i Łodzi.

W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie rozwoju ruchu UTW w wyniku rosnącej liczby ludzi starszych w kraju, którzy stanowią obecnie ok. 13% polskiego społeczeństwa i których z każdym rokiem będzie przybywać.

Typy UTW- modele działania

Przyjmuje się, że UTW dzielą się na dwa typy:

  • Model francuski, w którym UTW są ściśle związane z ośrodkami akademickimi.

  • Model angielski oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów bez wsparcia ze strony uczelni wyższych.

bottom of page